Joalis » Vzdelávanie » Abeceda detoxikácie vo veterinárnom lekárstve
Joalis

Abeceda detoxikácie vo veterinárnom lekárstve

Cieľom týchto riadkov je zoznámiť širšiu verejnosť so základnými pojmami detoxikačnej metódy podľa p. MUDr. J. Jonáša a jej praktické využitie vo veterinárnom lekárstve. Stretávame sa tu takmer s novým štýlom myslenia, ktorým je treba uvažovať pri liečbe a prevencii civilizačných chorôb u zvierat. Detoxikačná medicína je spojením filozofických a medicínskych systémov s modernou lekárskou vedou, najmä toxikológiou a mikrobiológiou.
Tu sú zhrnuté len určité základné pojmy a praktické skúseností. Nájdete tu pôvodné myšlienky MUDr. J. Jonáša, ktorý prišiel na spojenie infekčných ložísk s tradičnou čínskou medicínou. (TČM). Tieto informácie by mali byť zrozumiteľné širokej, teda laickej aj odbornej verejnosti. Bližšie informácie a hlbší výklad je možný na seminároch, ktoré budeme organizovať. Ak máte teda záujem o vzdelávanie, môžete sa prihlásiť tu.