Joalis » Veterinárne prípravky » AniSpir - dýchanie
Joalis

AniSpir - dýchanie

Veterinárny preparát AniSpir - detoxikácia dýchacieho ústrojenstva

Preparát, ktorý svojimi informáciami stimuluje organizmus k detoxikácii dýchacieho ústrojenstva sa nazýva AniSpir. S opakovanými zápalmi dýchacích ciest sa bohužiaľ najčastejšie stretávame u zvierat chovaných dlhodobo v bytových priestoroch a v tesnom kontakte s ľuďmi. Nedostatok pohybu v prírode spolu s nedostatkom svetla, pobyt v prekúrených miestnostiach a zahlieňujúca strava oslabujú obranyschopnosť dýchacích ciest. V začiatkoch zápalu dýchacích ciest sú niektoré druhy baktérií a vírusov spoločným menovateľom u ľudí a zvierat. V dobe epidémií sa stretávame s celou kašľajúcou domácnosťou a zviera často ochorie posledné. Jednou z ciest ako pretnúť bludný kruh opakovaných atakov je očista dýchacieho ústrojenstva a posilnenie imunitného systému. Týmto preparátom pôsobíme aj na alergickú reakciu slizníc, ktorá sa nezriedka objavuje súčasne s astmou.

Indikácie, pri ktorých je možné preparát odporučiť sú napr.:
• opakované infekčné zápaly dýchacích ciest
• výtoky zo slizníc dýchacích ciest
• alergické prejavy na dýchacích cestách
• astma (v kombinácii s prep. AniNevrin)
• chronická bronchitída
• tracheálny kolaps (deformácie chrupavkových prstencov priedušnice)


Pri očiste dýchacích ciest dochádza k rozpúšťaniu nahromadených hlienov a preto môžeme očakávať detoxikačný príznak vo forme vykašliavania. Tento druh kašľa ale nezvykne byť tak dráždivý ako pri akútnom zápale a rastlinné výťažky túto reakciu organizmu ešte uľahčujú.
Aj v tomto preparáte sa objavuje dôležitá informačná zložka pracujúca so stresom, o ktorý nie je v prítomnosti nás ľudí núdza. Dlhodobý stres oslabuje obranyschopnosť jednotlivých orgánov aj organizmu ako celku. Preparát AniSpir podávame ako prevenciu problémov s dýchacím ústrojenstvom.
Aby sme boli dôslední, odporúčame tento preparát doplniť preparátom AniDigest, pretože stav slizníc tráviaceho ústrojenstva má významný vplyv na odolnosť dýchacieho ústrojenstva. Odmenou Vám bude čulé a psychicky odolnejšie zviera.

Tieto preparáty nenahradzujú lieky predpísané veterinárnym lekárom.

Preparát je doplnok stravy.