Joalis » Veterinárne prípravky » AniNevrin - psychika, emócie, nervová sústava
Joalis

AniNevrin - psychika, emócie, nervová sústava

Veterinárny preparát AniNevrin  - detoxikácia  nervovej sústavy, psychika, emócie

AniNevrin je preparát, ktorý svojim informačným zložením ovplyvňuje činnosť centrálneho nervového systému (CNS), vegetatívnej a periférnej (autonómnej) nervovej sústavy. Ak vezmeme do úvahy niektoré definície psychiky ako prejav činnosti CNS a emócie ako prejav organizmu na podnety, kedy dochádza k merateľným fyziologickým zmenám je možné prehlásiť, že preparát AniNervin zasahuje aj do psychiky a emočnej stability zvieraťa. Vplyvom detoxikácie mozgových centier dochádza k vyladeniu ich súčinnosti a k harmonizácii vplyvu materských orgánov - pečene a obličiek  na príslušné mozgové tkanivá. Preparát ďalej obsahuje informácie, ktoré organizmus stimulujú k vylučovaniu nežiadúcich anorganických látok (ťažké kovy, chemikálie, rezíduá liekov atď.), organických látok (mykotoxíny, toxíny mikroorganizmov a pod.) a odpadových produktov metabolizmu živín. Vplyv psychického a emočného stavu človeka, ktorý zviera chová, je tak zásadný, že je možné odporučiť detoxikáciu aj tohoto človeka či skupiny ľudí.

Indikácie, pri ktorých je možné preparát odporučiť sú napr.:
• stavy úzkosti
• agresívne prejavy
• poruchy vnímania – prehnané reakcie na vonkajšie podnety
• vystavenie dlhodobému stresu (napr. sťahovanie, choroba chovateľa, zmeny v rodine atď.)
• emočná labilita
• porucha psychosociálnych väzieb (prílišná dominancia či podriadenosť voči ľuďom alebo ostatným zvieratám)
• poruchy imunitného systému
• poruchy motoriky nervového pôvodu
• astma
• rôzne psychosomatické problémy
• depresie
• epileptické stavy
• hormonálne poruchy
• hlučné oslavy - napr. silvestrovské petardy, ohňostroje


Tieto preparáty nenahradzujú lieky predpísané veterinárnym lekárom.

Preparát je doplnok stravy.