Joalis » Veterinárne prípravky » AniMove - pohybové ústrojenstvo
Joalis

AniMove - pohybové ústrojenstvo

Veterinárny preparát AniMove – detoxikácia pohybového aparátu

Vzhľadom k tomu, že pohyb je jedným zo základných prejavov života, je riadená detoxikácia pohybového systému u zvierat logickým vyústením očisty organizmu ako celku. Tento krok je u zvierat dôležitejší, pretože s neschopnosťou pohybu často končí aj ich život. Preparát AniMove je komplex, ktorý obsahuje informačné zložky zamerané na očistu celého pohybového aparátu. Priaznivcov celostného poňatia organizmu neprekvapí zložitosť preparátu, ktorý musí zasiahnuť do činnosti niekoľkých materských orgánov a ich okruhov. Preparát AniMove tiež detoxikuje mozgové centrá riadiace činnosť imunitného systému, čím dochádza k zvýšeniu obranyschopnosti a odolnosti organizmu. A to nielen proti infekciám, ale aj proti stresu ako VIP toxickej záťaže.

Indikácie, pri ktorých je možné preparát odporučiť sú napr.:
• poruchy rastu (vhodné kombinovať s prep. AniNevrin)
• poúrazové stavy pohybového aparátu (detoxikované tkanivo sa lepšie regeneruje)
• artritída
• artróza
• profesionálne preťaženie, dlhodobé mechanické preťaženie
• stavy spôsobujúce neochotu k pohybu (pri vylúčení ostatných orgán. ochorení)
• degeneratívne procesy pohybového aparátu (osteoartróza, spongyloartróza)


Cez okruh pečene dochádza k detoxikácii väziva, väzivových blán a periférneho nervového systému. V dôsledku toho sa zlepšuje pružnosť väzivových tkanív a dochádza k optimalizácii činnosti nervového systému, ktorý riadi motoriku pohybového aparátu a vnímanie bolesti. Súčasne je ovplyvnený metabolizmus základných živín, v tomto prípade predovšetkým tukov a bielkovín. Okruh obličiek má zásadný vplyv na kvalitu kĺbovej výstelky. Cez obličky sú najčastejšie vylučované anorganické látky, napríklad ťažké kovy, priemyselná chémia, poľnohospodárska chémia, liečivá, potravinárska chémia. Informačný stimul k tejto očiste je tiež obsiahnutý v preparáte AniMove. Kvalita kostnej hmoty je úzko prepojená s hospodárením organizmu s minerálnymi látkami, ktoré je riadené obličkami a žľazami s vnútornou sekréciou. Okruh sleziny z hľadiska pohybového ústrojenstva predstavujú hlavne svaly. Na postihnutí svalových skupín sa najviac podieľa súžitie zvierat s človekom. Došlo k neprirodzenému obmedzeniu ich pohybu. Kŕmenie  je ďaleko vzdialené pôvodnému zloženiu. Zvieratá často po niekoľkoročnom súžití s majiteľom prijímajú jeho sklon k ochoreniam orgánových sústav a ich schopnosť empatie má za následok prenos psychickej záťaže z majiteľa na zviera. Pre úplnosť je potrebné dodať, že okruh sleziny je hlavným realizačným tímom v metabolizme škrobov a cukrov. A verte, že z vývojového hľadiska tráviaca sústava psov a mačiek skutočne nie je prispôsobená nadbytku týchto živín. Už sme naznačili, že preparát cez okruh pečene, obličiek a sleziny čiastočne tiež zasahuje do metabolizmu jednotlivých živín. Predovšetkým je však zameraný na celkové zlepšenie pohybového ústrojenstva zvierat. Problematika metabolizmu a vylučovania metabolitov hlavne tukov, cukrov a bielkovín je však natoľko zložitá, že bude riešená samostatným informačným preparátom AniMet.

Tieto preparáty nenahradzujú lieky predpísané veterinárnym lekárom.

Preparát je doplnok stravy.