Joalis » Veterinárne prípravky » AniMet - metabolizmus
Joalis

AniMet - metabolizmus

Veterinárny preparát AniMet – detoxikácia metabolizmu zvieraťa

Pojem metabolizmus by sa dal v najširšom slova zmysle označiť za látkovú výmenu, či premenu. Procesy, pri ktorých dochádza k získavaniu energie a k tvorbe látok potrebných pre činnosť organizmu, patria medzi základné prejavy života. Preparát AniMet svojimi informačnými zložkami ovplyvňuje metabolizmus základných živín a súčasne stimuluje organizmu k vylučovaniu nežiaducich metabolitov. Metabolity usadené v tkanivách možno totiž len veľmi ťažko alebo vôbec ovplyvniť diétnym opatrením. Diétne opatrenie sú ale veľmi účinné ako prevencia vzniku následného usadzovania sa prebytkov metabolických dejov.

Indikácie, pri ktorých je možné preparát odporučiť sú napr.:
• obezita
• diabetes melitus (cukrovka)
• stukovatenie pečene
• dna
• ateroskleróza
• poruchy metabolizmu základných živín


Preparát možno veľmi účinne kombinovať s ostatnými produktmi rady Joalis Animal. V organizme zbavenom nežiaducich metabolitov ľahšie prebiehajú očistné procesy. Cez okruh pečene dochádza k zlepšeniu metabolizmu bielkovín a tukov. Okruh sleziny má zase najväčší vplyv na metabolizmus cukrov.

Tieto preparáty nenahradzujú lieky predpísané veterinárnym lekárom.

Preparát je doplnok stravy.