Joalis » Video
Joalis

Video

Prednášky pána MUDr. J. Jonáša

na kanále Youtube nájdete niektoré vybrané videá z prednášok pána MUDr. J. Jonáša o riadenej detoxikácii. Videá budeme pribežne doplňovať o videá týkajúce sa priamo  veterinárnych preparátov.